tiistai 24. elokuuta 2010

Välillä värilläkin on väliä


Pitkän kesätauon jälkeen on taas aika palata tutkimaan mitä joukkoliikenteen saralla tapahtuu syksyn lähestyessä. HSL:n hallitus päätti tiistaina 24.8.2010, että uusissa kilpailutetun bussiliikenteen sopimusehdoissa vaaditaan busseihin HSL:n määrittelemä väritys. Tätä asiaa on pohdittu aiemmin esiselvityksessä, josta myös alla olevat kuvat on lainattu.

Tarkempaa tietoa värityksestä ei kokouksen esityslistassa ole mutta bussit saisivat todennäköisesti yhtenäisen ulkovärin koko HSL:n alueella. Ei liene huono arvaus, että väritys tulee olemaan sinistä ja valkoista HSL:n värien mukaisesti. Toisaalta myös linjakohtaiset värit ovat todennäköisiä, kuten Jokerilla on jo nyt. Lisäväreillä voidaan erotella erilaista palvelua antavia linjoja, esim. liityntäliikenne tai pikalinjat.

Tähän asti bussit ovat olleet omistajan väreissä ja usein myös vanhoissa entisten liikennöitsijöiden maaleissa. Jopa Espoon Auton vihreää näkyi vielä taannoin ruuhka-aikaan, ehkä edelleenkin? Osa busseista on myös mainosteipattu täysin omiksi yksilöikseen. Nähtävästi HSL ei ota kantaa sisäväritykseen, vaan liikennöitsijä saa jatkossakin tuoda omat värinsä ja tyylinsä esille autojen sisätiloissa.

Monille voi tulla mieleen kysyä mitä hyötyä yhtenäisestä väristä on. Kyseessä on brändäys, jossa seudun bussiliikenne kootaan yhden tunnistettavan kokonaisuuden alle. Tällä pyritään luomaan käyttäjille selkeämpi ja yksinkertaisempi kuva bussiliikenteestä ja sitä kautta lisätä bussien houkuttelevuutta. Ilmeisimmin siitä on ollut havaittavaa hyötyä niissä kaupungeissa, joissa tilaajaväritys on ollut käytäntönä. Helsingissäkin Jokerin brändäyksestä on saatu hyviä kokemuksia.

Toisaalta on ilmeistä, että brändi ja kaluston ulkoasu ovat toissijaisia asioita. Ensisijaisesti liikennetarjonnan tulee täyttää asiakkaiden tarpeet linjaston, aikataulujen sekä kaluston laadun suhteen.

Esimerkki värityksestä, lähde esiselvitys.

Uuteen väritykseen voidaan siirtyä niin, että tietyn lyhyen ajan sisällä sekä uudet että vanhat bussit maalataan uuteen väriin. Koska nykyiset sopimukset eivät tätä edellytä, asia pitäisi neuvotella ja maalauksen kustannukset lankeaisivat suoraan HSL:lle.

Toinen vaihtoehto olisi, että uusi väritys otetaan käyttöön vain uusissa sopimuksissa. Tässä tapauksessa kestää kuutisen vuotta, ennen kuin kaikki bussit ovat samoissa väreissä. Maalauskustannukset leivotaan sopimusten hintoihin ja kustannus jakautuu pidemmälle ajalle.

Liikennöitsijät ovat vastustaneet yhtenäistä tilaajaväritystä ja varsinkin tuotekohtaista väritystä. Bussien siirtäminen tarvittaessa kaupungista toiseen tai jopa linjalta toiselle vaikeutuu (vrt. Jokeri). Yrityksen on vaikeampi markkinoida ja tuoda itseään esille, kun vain pienikokoinen logo on sallittu.

Lisäksi liikennöitsijöiden kommenteissa esitetään, että yhtenäinen väritys olisi matkustajille hankalampi, koska oman bussin löytäminen samannäköisistä olisi vaikeampaa. Liikennöitsijät myös pelkäävät, että talon oma väki ei sitoudu yritykseen yhtä vahvasti, jos yrityksen oma brändi ei tule selvästi esiin. Nämä ongelmat eivät liene erityisen merkittäviä, ainakaan joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta.

Kuva: Paunun bussi Tampereen väreissä. Kari Paavola. Lähde: esiselvitys.

Tampereella ja Turussa tilaajaväritys on käytössä. Syksyn kilpailutuksista lähtien siis myös Helsingin seudulla.

Tulevissa kilpailutuksissa on luvassa muutoksia pisteytyksiin liittyen mm. tarjotun kaluston laatuun, ilmastointiin, melu- ja päästötasoihin, sekä vaatimuksia kaluston koosta ja lastenvaunupaikkojen määrästä. Sopimusten pituus on jatkossa normaalisti 7 vuotta + 3 vuoden optio, joka on tarkoitus käyttää aina, jos liikenteen hoidossa ei ole ollut ongelmia.