tiistai 13. lokakuuta 2009

Älyä joukkoliikenteen lippuihin


Kirjoittelin aiemmin YTV:n suunnittelemasta uudesta taksajärjestelmästä. Asia oli eilen lehdissä, kun Helsingin kaupunginhallitus kävi puimaan asiaa (esityslista, päätökset).

Järjestelmässä olisi tarkoitus olla kausilippuja (kuntarajoja noudattelevat kaarimaiset vyöhykkeet), arvolippuja (hinta perustuu matkan pituuteen, lipun leimaus sisään ja ulos astuessa) sekä kertalippuja (kausilippujen mukaiset vyöhykkeet). Kertalippujen hintaa nostettaisiin, jotta matkustajat saataisiin käyttämään kausi- ja arvolippuja.

Helsingin Sanomat provosoi lukijoitaan seuraavasti:
Kaupungin rajojen sisään suunniteltu hinnoittelumalli jakaisi kaupunkilaiset kahteen kastiin. Kaupungin ydinvyöhykkeellä, noin kuuden kilometrin säteellä Rautatieasemasta, matka maksaisi 1,65 euroa, pitemmillä matkoilla hinta määräytyisi matkan pituuden mukaan.

Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta tuollaista vyöhykettä, vaan kaikki kunnan sisällä alkavat matkat olisivat 6 km asti 1,65 euron hintaisia, jonka jälkeen kertyvistä kilometreistä tulisi lisähintaa. Muitakin hinnoitteluvaihtoehtoja ehdotuksessa on, esim. 10 km aloitusmatka. Luulisi olevan intuitiivista ja tuttua esim. junalipuista, että hinta on sitä korkeampi mitä pidempi on matka, mutta ainakin yhden Hesarin löytämän matkustajan mielestä erimittaisten matkojen erilainen hinnoittelu kaupungin sisällä olisi epätasa-arvoista. Samaa mieltä oli myös kaupunginhallituksen jäsen Pajamäki, mutta hänen tekemänsä eriarvoisuutta vastustava vastaehdotus ei mennyt äänestyksessä läpi.

Arvolipulla matkustavan tulisi siis leimata kortti aina astuessaan sisään tai ulos liikennevälineestä. Päästäkseen kyytiin tulee kortilla olla YTV:n esityksen mukaan riittävästi katetta, ja tuo kate olisi eri liikennevälineissä erisuuruinen. Kortin saldoa ei matkan päällä näe sen paremmin kuin nykyäänkään. Matkustajan käyttökokemus ei tällä uudistuksella ainakaan helpotu.


Kaupunginhallituksen esityslistasta käy ilmi, että nykyään vain 11% matkoista maksetaan arvolipuilla. Ihmettelen, miksi näin pienen osan vuoksi suunnitellaan näin hankalaa järjestelmää. Selitys voisi olla se, että tavoite on jollain aikavälillä siirtää kausilipulla matkustamista enemmän arvolippuihin. Kausilippu on nykyään edullinen niille, jotka tietävät kulkevansa paljon. Arvolippu on kätevä niille, joilla käyttö on satunnaista.

Omasta mielestäni matka voidaan hinnoitella eri hintaiseksi pituuden mukaan, mutta siihen löytyy helpompiakin tapoja, esim. uudelleen muodostettu vyöhykejako. Kaupunginhallituksessakin tälle taitaa olla hieman tukea. Lausuntoon kirjattiin, että tulisi selvittää
Check-in & check-out -järjestelmän teknisen toteutuksen yksinkertaisuus ja vaikutukset joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen ja käyttäjäkokemukseen verrattuna siihen, että myös arvoliput perustuisivat vyöhykkeisiin, jotka voisivat olla esitettyjä vyöhykkeitä pienempiä.

Kaupunginhallitus evästi suunnittelua myös muutamilla muilla mielenkiintoisilla ajatuksilla. Ehdotetaan, että järjestelmä osaisi itse valita matkustajan kannalta halvimman lipputuotteen. Jos siis kulkee yhden matkan, maksaa siitä normaalin hinnan, mutta jos matkustaja kulkee samana päivänä toisen matkan, päivittyy lippu esim. koko päivän lipuksi. Tätä voidaan jatkaa viikko-, kuukausi- jne. lippuihin sitä mukaa kun matkoja kertyy. Annetaan siis paljousalennusta tehtyjen matkojen mukaan. Etukäteen ei tarvitse tietää aikooko kulkea kuukaudessa niin monta matkaa, että kausilippu tulisi halvemmaksi kuin arvoliput.

Idea on lainattu ulkomailta (mm. Lontoo) ja on minusta hyvä, mutta ajatusta voisi kehittää vielä hitusen pidemmälle. Jos käytössä on henkilökohtainen lippu, eikö voisi myös luopua kauden tai arvon lataamisesta kortille etukäteen? Käytön mukaan saisi jälkikäteen kuukausittaisen laskun, joka maksettaisiin kuten mm. puhelinlasku. Tällainen lipputuote voidaan toteuttaa joko nykyisillä sisäänleimauksilla tai uuteen järjestelmään ehdotetuilla check in & check out -leimauksilla.

Toinen mielenkiintoinen kaupunginhallituksen kirjaama asia on se, että pitäisi selvittää kuljettajan tekemän lipunmyynnin lopettaminen busseissa, sekä avorahastukseen siirtyminen. Bussit ovatkin Helsingin joukkoliikenteen ainoa osa, jossa avorahastus ei ole käytössä. Kuljettajan lipunmyynti kannattaa lopettaa samasta syystä miksi sitä suunnitellaan myös raitioliikenteeseen: pysäkkiajat lyhenevät ja muuttuvat paremmin ennustettaviksi.

Menee vielä useita vuosia, ennen kuin seuraava taksajärjestelmä on käytössä. Siihen on ladattu paljon odotuksia. Toivottavasti ei tehdä liian hienoa, jotta se myös saadaan joskus käyttöön.